Reglament de règim intern

El 1950 l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona va adquirir la coneguda "Masia de Can Vicenç" a la Vall de Solius, amb la visió de convertir-la en un lloc de trobada, repòs i formació per a les germanes de la Congregació. El mes de juny de 1957, aquesta idea es va convertir en realitat i les primeres religioses acudiren a la Masia a fer els seus Exercicis Espirituals.

Amb els anys aquesta activitat es va anar consolidant, essent un punt de referència, no només per a la pròpia congregació, sinó per a tota la comunitat religiosa, de manera que el 2002 es comencen les obres per crear el que actualment es coneix com a Casa Santa Elena, una edificació de dos blocs, amb 82 habitacions, sales de reunions, capelles i menjadors en un entorn de jardins ben cuidats.

L'any 2017 la Casa Santa Elena s'obre com a Hostatgeria i acull també a aquelles persones o grups de persones que vulguin allotjar-se per descansar, formar-se o gaudir d'unes vacances en un entorn de serenitat i pau.

Hostatgeria

Les portes de Casa Santa Elena s'obren a les 7.00h i es tanquen a les 22: 00h. Durant aquesta franja horària, per sortir per la reixa principal marqui "1234" al tauler i per entrar utilitzeu l'intèrfon exterior.

De 22.00 a 02.00 hores l'accés queda restringit a entrada i sortida regulada mitjançant targeta codificada i sol·licitada prèviament.
De 02.00 a 7.00 hores l'accés a les instal·lacions queda tancat.

Reserves

A) Allotjament

Per a la realització d'una reserva de particulars se sol·licitarà el prepagament mitjançant transferència bancària o pagament en efectiu a la mateixa Casa amb una setmana d'antelació a la data d'entrada. Si aquest prepagament no s'ha realitzat, s'haurà d'abonar el 100% de la reserva en el moment de registrar la seva entrada a la recepció.

Per realitzar una reserva de grups, serà necessari realitzar una bestreta no retornable del 20% de l'import total a abonar. Aquesta bestreta s'haurà de concretar mitjançant transferència bancària o en efectiu a la mateixa recepció de la Casa com a mínim un mes abans de la data prevista d'ingrés. El saldo restant s'abonarà a l'establiment contra presentació de la factura corresponent pel total dels serveis contractats.

Les reserves individuals o grupals que no hagin concretat el prepagament de garantia dins dels dies d'antelació establerts, seran tractades com a reserves confirmades, però NO GARANTIDES i per tant l'establiment es reserva el dret de disposar de les habitacions o cancel·lar els serveis sol·licitats segons la demanda que es pugui produir.

B) Restauració

L'horari dels serveis de restauració és el següent:

 • Esmorzar: 09.00 h a 10.00 h
 • Dinar: 13.00 h a 15.00 h
 • Sopar: 19.30 h a 21.30 h

Per garantir i agilitzar la qualitat i l'atenció de les reserves grupals, es recomanen els següents horaris:

 • Esmorzar: 09.00 h
 • Dinar: 14.00 h
 • Sopar: 20.30 h

En qualsevol cas l'horari s'acordarà amb el responsable del grup amb anterioritat.

En cas de tractar-se de grups que contractin serveis de restauració (esmorzars, berenars i/o sopars), la bestreta serà igual al 50% de l'import total a abonar i en cas de cancel·lació fins a una setmana prèvia a l'ingrés les despeses de gestió seran de 25% del total de la reserva mentre que, si es cancel·la a posteriori, les despeses de gestió seran iguals a l'avançament realitzat oportunament.

C) Esdeveniments

En la contractació de salons per a esdeveniments de qualsevol tipus serà necessari realitzar una bestreta no reemborsable en cas de cancel·lació del 20% de l'import total a abonar. Aquesta bestreta s'haurà d'abonar mitjançant transferència bancària o en efectiu a la mateixa recepció del complex com a mínim un mes abans de la data prevista per a l'esdeveniment. El saldo restant es cancel·larà a l'establiment contra presentació de la factura corresponent pel total dels serveis contractats.

Serà possible ajustar la quantitat d'assistents i/o hostes fins a 48 hores abans de la data de l'esdeveniment. Passat aquest termini, els números reservats fins a aquest moment seran finals als efectes de calcular els valors totals d'assistents i/o hostes.

Registre d'entrada i de sortida

Tots els clients estan obligats a presentar un document d'identificació en el moment del seu ingrés, així com a signar el seu registre d'hostes a l'establiment.

L'abonament de les habitacions contractades es realitzarà, si no s'ha fet a través de prepagament, en el moment del registre d'entrada i contra presentació de la factura pel total de l'estada, nombre d'habitacions i serveis contractats.

Es podrà pagar en efectiu. No s'admeten xecs personals com a forma de pagament. Si durant l'estada hi hagués consums addicionals, aquests s'abonaran en el moment de la sortida de la Casa.

En el moment de l'entrada es lliurarà la clau de l'habitació i, si escau, la targeta d'obertura de portes.

L'horari d'entrada comença a les 14:00 hores del dia assenyalat com a data d'entrada i finalitza a les 12:00 hores del dia assenyalat com a data de sortida. En cas de necessitar romandre a l'habitació, es cobrarà un càrrec extra de mig dia fins a les 18:00 hores i a partir d'aquesta hora es cobrarà un dia complet.

Abans d'abandonar el complex, haurà de lliurar la clau de la seva habitació al nostre personal de recepció.

Fora de l'horari de l'allotjament (sigui perquè l'hoste arribi abans de l'horari d'entrada o bé perquè vulgui abandonar la Casa passada l'hora de sortida) podrà deixar el seu equipatge a la consigna, sense càrrecs extres.

Dret d'admissió

L'establiment es reserva el dret d'admissió.

No es permetrà l'accés o permanència de persones a l'establiment, tot i que hi hagués una reserva, en els següents supòsits:

 1. Quan el client es negui a registrar-se o a presentar un document de verificació d'identitat propi i/o dels acompanyants.
 2. A aquells clients que no hagin realitzat el pagament oportunament si així s'ha acordat prèviament i/o a aquells que, un cop a l'establiment, es neguessin a abonar les despeses de la seva estada o demostressin no comptar amb la capacitat de fer-ho.
 3. Quan la persona manifesti actituds violentes o es comporti de manera agressiva, provoqui aldarulls, origini situacions de perill o molèsties a altres clients o al personal de l'establiment.
 4. Quan s'atempti contra la normal convivència de l'establiment.
 5. Quan el client mostri símptomes inequívocs d'estar sota els efectes de l'alcohol, les drogues, estupefaents o substàncies addictives que puguin provocar una conducta inapropiada i afectar la seguretat i tranquil·litat dels altres hostes de l'establiment.

Normes de convivència

 • No hi ha un codi de vestimenta a la Casa. No es permet, però, el trànsit per passadissos, menjador, jardins i altres zones comunes en vestit de bany, tors descobert, o condicions inadequades.
 • No s'admetrà la introducció a les habitacions d'objectes mobles diferents als habituals i propis d'un turista.
 • No està permès que els hostes treguin el mobiliari de les habitacions, només podrà ser utilitzat dins de l'habitació.
 • No s'admetrà la introducció a les habitacions d'aparells elèctrics, amb l'única excepció dels propis per a la higiene personal com màquines d'afaitar, assecadors de cabell, etc.
 • Per planxar les seves peces personals el centre posa a la seva disposició, prèvia sol·licitud, taula de planxar i planxa. No està permès fer-ho sobre el llit o el mobiliari de l'habitació, ja que pot causar un incendi.
 • La instal·lació elèctrica de la seva habitació és de 220 volts.
 • Està prohibit fumar a l'interior de les instal·lacions, incloent habitacions, menjador, sales de reunions i altres llocs tancats. Per fer-ho haurà de sortir a algun dels múltiples espais oberts amb que compta la Casa.
 • Per al rebuig d'escombraries, feu ús de les papereres de l'habitació, de les instal·lacions comunes o bé pregunteu al nostre personal.
 • Les tovalloles i roba de les habitacions són per a l'ús i la higiene personal i no està permès treure-les de l'habitació.
 • La Casa té les seves pròpies capelles a disposició dels clients. Es prega el màxim respecte i una actitud de recolliment i silenci adequat al seu interior.
 • No ens fem responsables dels danys que puguin ser ocasionats en el seu vehicle per tercers dins de la zona d'aparcament.

Consells i suggeriments

 • Mantingui la porta tancada quan estigui dins de la seva habitació i asseguri's de deixar-la tancada quan en surti.
 • Notifiqui immediatament al personal de la Casa qualsevol fet anormal que observi, com ara: persones en actitud sospitosa pel passadís, trucades a la porta de la seva habitació de persones desconegudes, o qualsevol altra anomalia.
 • Si descobreix algun tipus de deteriorament o avaria, posi's en contacte amb el personal de la Casa.
 • No obri la porta ni permeti l'entrada a la seva habitació de persones amb lliuraments o serveis que vostè no hagi sol·licitat.
 • Respecti les zones en què es troben les habitacions durant les hores nocturnes i de migdiada, i en general, eviti fer soroll innecessàriament. Casa Santa Elena té per objectiu oferir un ambient de serenitat, recolliment i descans.
 • Les nostres instal·lacions estan al seu servei perquè vostè tingui una estada agradable. Preguem que utilitzi les instal·lacions adequadament, respectant el mobiliari, la infraestructura i els jardins.

Responsabilitat legal

Qui faci malbé l'edifici, béns mobles o l'inventari respon davant la llei en el marc de les normatives vigents (això és vàlid especialment per als acompanyants responsables de grups i per als organitzadors).

Els robatoris i desperfectes intencionats seran denunciats immediatament.

Les despeses per substituir eventuals desperfectes o la pèrdua de les claus es cobraran als clients.

Casa Santa Elena no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament de cap objecte propietat de les persones allotjades.

Així mateix Casa Santa Elena no respon davant danys o pèrdues en vehicles estacionats dins el recinte.

Garantia de serveis

Casa Santa Elena garanteix la qualitat dels serveis a prestar, d'acord amb la seva categoria oficial i es fa responsable de totes les reclamacions que puguin presentar-se com a conseqüència de les deficiències provades en els seus serveis.

Fulls de reclamacions

La Casa té fulls de reclamacions a disposició dels clients.

De conformitat amb la normativa vigent, la presentació de reclamacions només es podrà realitzar previ pagament dels serveis.

Ofertes

Les ofertes seran vàlides únicament durant el període fixat per la Casa, en la publicitat, o si no, durant el temps que siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva.

Mascotes

No s'admeten animals de companyia, essent motiu d'expulsió de l'establiment.

Política de privacitat

Protecció de dades

Casa Santa Elena s'obliga a complir amb nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Per a més informació: Política de privacitat i Condicions d'ús del web de Casa Santa Elena.

Incompliment de les normes

En cas d'infracció d'una o més de les condicions esmentades a dalt, l'establiment té el dret de rescindir immediatament el contracte d'allotjament.

El client queda igualment obligat a pagar per tots els dies d'allotjament fixats a la reserva.

Gràcies per escollir Casa Santa Elena, gaudeixi de la seva estada!